Onze visie

De balans van geven en ontvangen, loyaliteit, recht en onrecht

In onze praktijk werken we volgens de contextuele therapie zoals die door Prof. Ivan Boszormenyi- Nagy is ontwikkeld. Deze Hongaars-Amerikaanse psychiater zag dat ieder mens deel uitmaakt van een netwerk van mensen, die door te geven en te ontvangen met elkaar verbonden zijn. Ieder mens wil van betekenis zijn, gezien en gehoord worden. Dit is wat de contextueel therapeut onderzoekt, kijkend naar feiten, psychologie en de interactie van relaties (hoe gaan we met elkaar om).

Centraal staat wat wij noemen de ‘relationele ethiek’. Relationele ethiek richt zich op de balans van geven en ontvangen, van loyaliteit, van (on)rechtvaardigheid en (on)betrouwbaarheid. We kijken hoe jij vroeger geleerd hebt met mensen om te gaan. De dingen die je ongemerkt doet, omdat het ‘gewoon’ is voor jou. Maar ‘gewoon’ is niet per se hetzelfde als rechtvaardig, betrouwbaar of passend. En dat je ouders je veel gaven, wil niet zeggen dat je kreeg wat je nodig had.

Loyaliteit is van grote invloed op ons leven, de loyaliteit tussen ouders en kinderen is zelfs onverbreekbaar. Door wat je ouders jou doorgeven, ontstaat er een band van wederzijdse rechten en verplichtingen, verdiensten en schulden in de relatie. Hoe ouders invulling geven aan hun eigen rol in het gezin, bepalen hoe je als kind loyaal kunt zijn aan je ouders. Soms lukt het ouders niet hun kinderen te geven wat ze nodig hebben, en dat herhaalt zich als ze zelf ouder worden.

In de contextuele benadering willen wij deze balans herstellen. Wij doen dat door samen met cliënten gedrag te gaan (h)erkennen en de geschiedenis te heroverwegen. Wat gebeurd is, is gebeurd: wij kijken naar de manier waarop jij het beleefd en opgeslagen hebt. Jouw levensverhaal verbindt het verleden met het heden. In dit voor jou zo bekende verhaal mag jij gaan zien wat niemand toen zag en horen wat toen niet gehoord werd. Daar liggen de kansen en de bronnen om te herstellen.

Je zelf zien als kind en beseffen dat je toen misschien niet of onvoldoende gezien bent, dat je (zonder verwijt) niet kreeg wat je nodig had, werkt helend en geeft ruimte om anders naar jezelf te kijken. Zo kun je ook anders gaan kijken naar de balans van geven en ontvangen, hoe je de ander en jezelf recht kunt doen. Welke loyaliteiten gepast en ongepast een rol spelen in je leven en hoe je nieuwe keuzes daarin kunt maken. Wij voelen het als een voorrecht met jou te mogen meelopen op dit pad.

Wil je kennis maken?

Wil je meer weten over contextuele therapie en wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op via een email of telefoon. Voor het echte intakegesprek, waarin we jouw situatie uitgebreid bespreken betaal je een vast tarief van 35 euro.

Bel ons gerust!

Anneke: 06 21 825 734 | Cora: 06 16 689 492

Meer informatie over onze praktijk

In onze praktijk werken wij als therapeuten intensief samen, maar wij behandelen ook ieder onze eigen cliënten. Wij hebben twee heerlijk lichte, huiselijke spreekkamers in onze praktijk die we kunnen aanpassen voor meer intieme, persoonlijke gesprekken of juist voor rond-de-tafelgesprekken met meerdere mensen.

Contextuele therapie wordt nog niet vergoed. Kun je niet het volledige bedrag betalen, dan zijn er andere mogelijkheden, zoals aangepaste tarieven of ondersteuning door de kerk(en).

Gratia Veritas is gevestigd op de tweede verdieping in verzamelgebouw De Pijlers in Goes.

Gratia Veritas
Van Dusseldorpstraat 7G
4461 LT Goes

praktijk@gratiaveritas.nl