Wil jij jezelf dieper begrijpen?

Een intensief proces naar herstel in relaties, zelfkennis en inzicht

Contextuele therapie gaat aan de slag met de dingen die jou in de weg staan om te leven zoals jij wilt.  We gaan samen zoeken naar zaken in je verleden, die je al lang vergeten bent maar die nog steeds een rol spelen in je gedrag, je keuzes en je emoties. Je kunt hierbij denken aan de rol die je onbewust hebt gekozen in je ouderlijk gezin, aan negatieve relaties of aan onverwerkte trauma’s. Door je bewust te worden van de oude context, kun je afstand nemen, loslaten en nieuwe keuzes maken.

Binnen de contextuele therapie zien we jouw levensgeschiedenis niet als bron van problemen, maar als bron van herstel. Aan de hand van je verleden gaan we samen op zoek naar patronen, gedachten, waarden en normen die onbewust een grote rol spelen in het omgaan met jezelf en anderen, thuis, in de kerk of op het werk. Met nieuwe inzichten ontstaat er ruimte voor nieuwe keuzes. Wat gebeurd is, is gebeurd. Daar verander je niets meer aan, maar je ontdekt wel dat je er anders in kunt staan.

Wij noemen dit het heroverwegen van de geschiedenis. We doen dit aan de hand van een genogram met minimaal drie generaties uit je familie. We zoeken verbanden tussen toen en nu, bijvoorbeeld hoe in je familie met thema’s als conflict of schuld werd omgegaan. Iets wat van generatie op generatie is doorgegeven, zul je zelf niet zien. Dit gaan we eerst blootleggen. Wat was ‘normaal’ in het gezin waar je uitkomt? Is dat ook normaal in je gezin nu en hoe normaal vindt je partner het?

Als thema’s naar boven komen drijven, gaan we je relaties visualiseren. We gebruiken diverse methodes waaronder de RET en ‘De taal erbij’ met duplo of playmobil poppetjes. Dit is een bijzondere manier om jezelf (als poppetje) in relatie tot je gezin of (werk)omgeving tastbaar op tafel neer te zetten. Van buitenaf naar jezelf en de mensen om je heen kijken, roept primaire emoties op, die anders door je (geconstrueerde wenselijke) herinneringen kunnen worden geblokkeerd.

Zonder verwijt naar je ouders of opvoeders, mag je hardop uitspreken wat je vroeger hebt gemist. Zo ontstaat er ruimte voor erkenning en zelfacceptatie. Je ouders hebben hun best gedaan, zij konden alleen maar doorgeven wat ze zelf hebben ontvangen. Maar jij kunt wel voorkomen dat jij doorgeeft wat je zelf te dragen kreeg! Een mooi, intensief proces naar herstel in relaties, meer zelfkennis en inzicht, een fijner leven en ten diepste naar innerlijke vrijheid in verbondenheid.

Wil je kennis maken?

Wil je meer weten over contextuele therapie en wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op via een email of telefoon. Voor het echte intakegesprek, waarin we jouw situatie uitgebreid bespreken betaal je een vast tarief van 35 euro.

Bel ons gerust!

Anneke: 06 21 825 734 | Cora: 06 16 689 492

Meer informatie over onze praktijk

In onze praktijk werken wij als therapeuten intensief samen, maar wij behandelen ook ieder onze eigen cliënten. Wij hebben twee heerlijk lichte, huiselijke spreekkamers in onze praktijk die we kunnen aanpassen voor meer intieme, persoonlijke gesprekken of juist voor rond-de-tafelgesprekken met meerdere mensen.

Contextuele therapie wordt nog niet vergoed. Kun je niet het volledige bedrag betalen, dan zijn er andere mogelijkheden, zoals aangepaste tarieven of ondersteuning door de kerk(en).

Gratia Veritas is gevestigd op de tweede verdieping in verzamelgebouw De Pijlers in Goes.

Gratia Veritas
Van Dusseldorpstraat 7G
4461 LT Goes

praktijk@gratiaveritas.nl