Interview met Cora en Anneke

“Waar in veel andere hulpverlening toch vooral wordt gewerkt aan symptoombestrijding, gaan wij op zoek naar de wortel.”

Gratia Veritas is de praktijk voor contextuele therapie van Anneke van der Veen en Cora Verburg. Zij willen vooral benadrukken dat contextuele therapie verder en dieper gaat dan veel andere vormen van therapie of hulpverlening.

Anneke: “Als mensen een psychiatrische diagnose krijgen, ligt er vaak een protocol hoe je dit kunt behandelen of ermee kunt leren leven. Voor cliënten voelt dit bijna als eindpunt. Bij ons begint het daar pas. Je diagnose nemen we serieus, natuurlijk. Maar we willen ook weten wanneer en waarom je ooit iets bent gaan doen of denken.”

Cora: “Veel cliënten zijn ronduit verbaasd als wij die vraag stellen: wanneer heb je dit voor het eerst gevoeld? Die vraag heeft vaak nog geen enkele andere hulpverlener gesteld. Terwijl bijvoorbeeld een traumatische gebeurtenis uit je jeugd, zich later kan uiten als depressie of destructief gedrag. Als je die oorzaken niet eerst in kaart brengt, ben je eigenlijk alleen bezig met symptoombestrijding. Juist die verdieping zorgt dat mensen anders naar zichzelf en hun keuzes gaan kijken. Dat is het startpunt voor echte verandering.”

Anneke: “Het verleden is gebeurd, dat kan pijnlijk zijn maar je verandert er niets aan. Je kunt er wel anders naar leren kijken, en vooral naar jezelf in die situatie. In je verleden heb je geleerd om op een bepaalde manier met jezelf en met anderen of met situaties om te gaan. Je kunt ontdekken dat je jezelf of anderen hiermee nu tekortdoet. Met dat inzicht kun je gaan werken aan een nieuwe balans in geven en ontvangen. Individueel, samen of als gezin in therapie mag je jezelf en elkaar dat cadeau doen.”

Cora: “Je kunt jezelf ook gevangenhouden door (ver)oordelende gedachten over jezelf. Veel mensen ontdekken op een punt in hun leven dat zij zich niet vrij voelen om te zijn wie ze zijn. Zij voelen zich niet verbonden, maar gebonden. Ze zoeken vrijheid, en dat begint juist met steviger op je eigen grond staan. Goed geworteld kun je groeien in zelfvertrouwen, wederzijdse betrouwbaarheid en liefde.”

Anneke: “Dat zegt ‘in vrijheid verbonden’: weten wie je bent, je eigen grenzen kennen en respecteren, om je vanuit je hart met de ander te verbinden.”